IQ-foder,  iFeeding    Max, Fast eller Rörlig

IQ-foders rådgivning "iFeeding"  är en rådgivning som internationellt kallas för "svarsbaserad rådgivning" den utgår från vilka svar korna ger ute i stallet...t.ex. gödselns innehålla av osmält fiber & stärkelse, hull, idissling, foderkonsumtion m.m. Denna rådgivning är mer vanlig i länder utanför Norden och kräver liter mer närvaro och kunskap från rådgivaren, men kan i utbyte ge betydligt mer.

Den mer vanliga modellen som används i Sverige är "behovsbaserad rådgivning". Den bygger i stort på att varje ko i ett givet laktationsstadium har samma behov av underhåll, energi och protein (aminosyror)
Vill du veta mer? Välkommen att kontakta Yngve på 072-72 6103

                   MAX

IQ-foder MAX är den rådgivning som är vanligast ute hos mina kunder. Den passar stora och medelstora gårdar. Vanligast är att jag kommer och gör gårdsbesök var 14:e dag eller efter behov (1ggr /mån- 1ggr / vecka)
 

                   FAST

iFeeding FAST är vanligast på gårdar med 25-100 kor

                 RÖRLIG

iFeeding RÖRLIG används alltid de tre inledande månaderna. För att bestämma nivå av tids behov. Det är rätt vanligt att man fortsätter med RÖRLIG
iFeeding rådgivningens omfattning anpassas efter gårdens individuella behov och önskemål. Välkommen att kontakta Yngve på telefon:
072-72 61031